Oferta - pacjenci

Konsultacje indywidualne

(młodzież pow. 16 roku życia, osoby dorosłe)

Konsultacje psychologiczne indywidualne, to systematyczne spotkania ze specjalistą, w trakcie których tworzy się „relacja terapeutyczna”, oparta na poczuciu zaufania i bezpieczeństwa. Wizyty służą do przepracowania (nieadaptacyjnych myśli, przekonań, schematów działania, błędów poznawczych/interpretacyjnych) problemów Osoby zgłaszającej się po pomoc do specjalisty. Konsultacja indywidualna ma za zadanie przede wszystkim poprawić jakość życia pacjenta.

Z jaką częstotliwością odbywają się konsultacje?

 • Wizyty odbywają się zwykle raz na tydzień lub 2 tygodnie, ale w niektórych
  przypadkach konieczne może być zwiększenie częstotliwości wizyt. Najistotniejsza jest tutaj
  regularność spotkań
  . Czas trwania sesji wynosi 50 minut.

Po jakim czasie można spodziewać się efektów?

 • Wszystko zależy od czasu trwania problemów z którymi Osoba zwraca się po pomoc do specjalisty. Jeżeli problemy trwają kilka miesięcy, rok, lata lub nawet całe życie, potrzeba dłuższej ilości czasu na ich przepracowanie. Etap życia, w którym pojawiły się pierwsze problemy oraz czas ich trwania – zanim Osoba zgłosiła się z nimi do specjalisty – wpływają na głębokość „zakorzenienia się” oraz  „utrwalenia się” owych trudności w psychice Pacjenta. Przykładowymi problemami, które wymagają poświęcenia większej ilości czasu na konsultacje psychologiczne są: trwające długi czas stany lękowe i depresyjne, nieumiejętność budowania relacji romantycznych, nieumiejętność tworzenia i podtrzymywania relacji koleżeńskich/przyjacielskich, lęk przed oceną. Nie zmienia to faktu, że w przypadku bardziej „utrwalonych” problemów, Osoby zwykle już po kilku pierwszych wizytach odczuwają stopniową ulgę i poprawę.
 • W sytuacjach, gdy u kogoś wystąpią trudności pod wpływem jakiejś sytuacji, wydarzenia, zmiany
  (np. utrata pracy) i wcześniej Osoba ta nie doświadczała problemów związanych z psychicznym funkcjonowaniem, ilość wizyt jest mniejsza, żeby powrócić do zdrowia. Takie przypadki nie są zazwyczaj związane ze zmianami w strukturze osobowości Pacjenta, a znaczna poprawa jest widoczna u Osoby nawet po kilku konsultacjach..

Konsultacje psychologiczne osób poniżej 18 roku życia wymagają pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych

Konsultacje dla par i małżeństw

Na czym polega konsultacja dla par i małżeństw?

 • Konsultacja par/małżeństw poprzedzona jest najczęściej kilkoma (3 – 4) wizytami, w trakcie których specjalista zbiera informacje o Osobach oraz trudnościach, z którymi zwrócili się Oni po pomoc, ustala wspólnie z Parą cele spotkań oraz kontrakt terapeutyczny – dokładne zasady odnośnie częstotliwości i czasu trwania konsultacji psychologicznej oraz odwoływania wizyt. Dopiero po wizytach wstępnych, przechodzi się do etapu, w którym analizuje się dogłębnie trudności w relacji oraz możliwości ich przezwyciężania przez Partnerów przy wsparciu specjalisty.
 • Specjalista nie staje po stronie żadnego z Partnerów. Stara się zrozumieć każdą ze stron. Pomaga on nazywać emocje, lepiej się komunikować, zrozumieć siebie nawzajem.

Ile trwa i z jaką częstotliwością odbywają się konsultacje psychologiczne?

 • Czas trwania konsultacji par/małżeństw zależy od problemów, z jakimi boryka się Para. Może to zająć kilka wizyt, ale również kilka miesięcy.
 • Sesje odbywają się zwykle raz na tydzień, ewentualnie raz na 
  2 tygodnie. Trwają one 50 minut.

Po jakim czasie można spodziewać się efektów?

 • Pozytywne efekty konsultacji mogą być już widoczne po kilku spotkaniach (w zależności od problemu). Zdarza się jednak, że potrzeba na to znacznie więcej czasu, żeby zaobserwować i przeanalizować mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się trudności w relacji. Na wizytach porusza się także wzorce relacji, jakie panowały w domach rodzinnych, ponieważ najczęściej to one stanowią pewną bazę, na której sami uczymy się budowania związków. Relacja naszych rodziców może być przykładem oczekiwań, jakie stawiamy wobec siebie i swojego partnera w związku. Odbywa się to podświadomie i zwykle dzięki konsultacji par przenika to do naszej świadomości, na skutek tego możemy pracować nad własnymi zachowaniami i oczekiwaniami.
 • Bardzo często odkrycie i nazwanie mechanizmów oraz procesów, jakie zachodzą w relacji, pozwala je kontrolować i wpływać na ich zmiany.
Diagnoza funkcjonalna

 (osoby dorosłej)

Jej celem jest sformułowanie problemu i nakierowanie pracy terapeutycznej na poprawę jakości funkcjonowania pacjenta dorosłego. Polega ona przede wszystkim na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu związanego z dotychczasowym funkcjonowaniem Pacjenta w jego środowisku życia (sfera społeczna, rodzinna, zawodowa), wsparta często odpowiednimi narzędziami psychometrycznymi (testy psychologiczne, kwestionariusze), których zadaniem jest uzupełnienie informacji pozyskanych w trakcie wspomnianego wywiadu. Usługa wykonywana jest wyłącznie na samodzielne zgłoszenie się i prośbę Pacjenta dla jego potrzeb własnych. Nie wystawiam opinii ani orzeczeń na podstawie skierowań z i na potrzeby instytucji państwowych (tj. wymiar sprawiedliwości, edukacji, zdrowia, świadczeń społecznych).

Rozwój osobisty i zawodowy

Rozwój jest procesem regularnego i stopniowego ulepszania siebie. Ma na celu wzrost samoświadomości i własnego potencjału, dzięki odkrywaniu w sobie i rozwijaniu posiadanych cech i talentów. Nauka nowych kompetencji z obszarów życia społecznego, emocjonalnego czy zawodowego, wpływa znacząco na poprawę jakości życia. Pozwala znaleźć w sobie odpowiedzi i rozwiązania na wiele życiowych dylematów, np. tych związanych z wyborem odpowiedniego zawodu i dalszej ścieżki kariery.

Zakres usług:

 • Fobie
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia emocjonalne i nastroju
 • Niska samoocena
 • Problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji międzyludzkich
 • Problemy w związkach
 • Problemy zawodowe
 • Kryzysy:
  – Rozwód/Rozstanie
  – Wieku średniego
  – Samotność
  – Żałoba
  – Starość
  – Wypalenie zawodowe
  – Mobbing
  – Sytuacyjne
 • Rozwój osobisty i zawodowy